دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیر کل

سید جواد رضوی

مدیر کل
  • 023-33444130
قائم مقام

محمد شجاعان

قائم مقام
  • 023-33444341
معاون حمایت وسلامت خانواده

علی عرب

معاون حمایت وسلامت خانواده
  • 023-33436790
معاون توسعه مشارکت های مردمی

محمد قوسی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 023-33444583
معاون خود کفایی و اشتغال

علیرضا خدابنده

معاون خود کفایی و اشتغال
  • 023-33432626
معاون اداری و مالی

محمد علی حاجی علیان

معاون اداری و مالی
  • 023-33430404
معاون  فرهنگی

محمد ابراهیم یوسفیان

معاون فرهنگی
  • 023-33435310