ارتباط با ما


 نشانی : سمنان، ، میدان امیر کبیر ، بلوار شهید اخلاقی، جنب خبرگزاری ایرنا، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان 
 شماره روابط عمـومی: 023-33432525
  تلفن دبیـرخـانه :  087-023-33444095
صندوق پستی:35198-37651
 پست الکترونیک:  smn@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان