برگزاری جلسه رفع سوتغذیه کودکان و مادران شیرده 99/11/01

برگزاری جلسه رفع سوتغذیه کودکان و مادران شیرده 99/11/01 تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۹ جلسه رفع سوتغذیه کودکان و مادران شیرده با حضور احمدلو، مدیرکل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد، محمدی فارسانی مدیرکل استان لرستان، شاهوردی معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، دالوند، رییس گروه برنامه تغذیه معاونت بهداشتی علوم پزشکی و مسئولان مراکز بهداشتی برگزار شد. عکاس: تورج نظری
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.