ملاقات عمومی (به صورت ویدئو کنفرانس) و چهره به چهره مدیرکل ،معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با مددجویان تحت حمایت و شهروندان-99/07/10

ملاقات عمومی (به صورت ویدئو کنفرانس) و چهره به چهره مدیرکل ،معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با مددجویان تحت حمایت و شهروندان-99/07/10 تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ملاقات عمومی (به صورت ویدئو کنفرانس ) و چهره به چهره مدیرکل، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان و هیئت همراه با شهروندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد. شایان ذکر است ۶ ارتباط تصویری با حضورمددکاران در منازل مددجویان و یازده نفر از شهروندان و مددجویان به صورت چهره به چهره مسائل، مشکلات و نیازهای خود را مطرح و مسئولین حاضر در جلسه در جهت برطرف کردن مشکلات و نیازها اقدام کردند. عکاس: امیرحسین کاشی منش
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.