اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمایت-99/05/012

اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمایت-99/05/012 تاریخ: ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ معاونت فرهنگی کمیته امداد استان سمنان از اجرای طرح دوباره زندگی برای ۲۰۰ خانوار تحت حمایت خبر داد و گفت: این طرح باهدف پیشگیری از طلاق و متارکه خانواده‌های در آستانه جدایی و آشتی و سازش بین زوجین اجرا می‌شود. عکاس: امیرحسین کاشی منش
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 8
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 7
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 6
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 5
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 4
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 3
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 2
اجرای طرح دوباره زندگی برای تحکیم زندگی ۲۰۰ خانوار تحت حمای99/05/12 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.