دومین همایش ارائه طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی استان سمنان-99/05/11

دومین همایش ارائه طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی استان سمنان-99/05/11 تاریخ: ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ پنج طرح دانش بینان در دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی با حضور مدیر کل،معاون اشتغال کمیته امداد استان سمنان و مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان ارائه شد. عکاس: امیرحسین کاشی منش
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 11
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 10
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 9
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 8
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 7
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 6
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 5
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 4
دومین همایش طرح های دانش بنیان مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی سمنان-99/05/11 3
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.