مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر تهران به حسین‌آباد کالپوش با حمایت کمیته امداد و راه‌اندازی کارگاه تولیدی کفش-99/05/09

مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر تهران به حسین‌آباد کالپوش با حمایت کمیته امداد و راه‌اندازی کارگاه تولیدی کفش-99/05/09 تاریخ: ۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۸۶ خانوار روستایی حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی از تهران با حمایت و دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد و راه‌اندازی تولیدی کفش به زادگاهشان برگشتند. این تصاویر تنها یکی از کارگاه‌های تولید کفش در حسین آباد کالپوش را نشان می دهد. عکاس: روابط عمومی
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 10
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 8
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 7
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 6
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 5
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 3
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 1
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 9
مهاجرت معکوس ۸۶ خانوار از شهر به حسین‌آباد کالپوش-99/05/09 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.