نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با هدف تشریح برنامه های عید سعید قربان-99/05/08

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با هدف تشریح برنامه های عید سعید قربان-99/05/08 تاریخ: ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با هدف تشریح برنامه های عید سعید قربان با اصحاب رسانه برگزار شد. عکاس: امیرحسین کاشی منش
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 12
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 11
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 10
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 9
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 8
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 7
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 6
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 5
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 4
نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با خبرنگاران-99/05/08 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.