تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26

تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ کارآفرین شهرستان میامی با دریافت 500 میلیون ریال تسهیلات اشتغال زایی از کمیته امداد کارگاه تولید فنس را راه‌اندازی کرده و ماهانه بیش از 3 میلیون تومان درآمد دارد. عکاس: امیرحسین کاشی منش
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 14
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 13
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 12
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 11
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 9
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 8
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 7
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 6
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 5
تولید فنس یه دست توانمند کارآفرین شهرستان میامی-99/04/26 4
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.