طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29

طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ کارآفرین شهرستان میامی با دریافت 50 میلیون تومان تهسیلات اشتغال زایی پرورش مرغ تخم گذار 400 قطعه ای راه اندازی کرده است. عکاس: روابط عمومی
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 9
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 8
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 7
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 6
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 5
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 4
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 3
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 2
طرح مرغ تخم گذار 400 قطعه ای کارآفرین شهرستان میامی-99/03/29 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.