سفر یک روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25

سفر یک روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداددر سفر یک روزه به استان سمنان ضمن شرکت در جلسه تبیین بودجه 99، در اداره حمایتی شهمیرزادحضور یافت و بازدید از اقامتگاه بوم گردی این شهر، بازدید از منزل مددجویان تحت حمایت، شرکت در ارائه طرح های دانش بنیان و دومرکز نیوکاری علی ابن ابیطالب از دیگر برنامه های وی بود. عکاس: امیرحسین کاشی منش
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 17
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 20
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 22
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 16
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 1
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 26
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 25
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 24
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 23
سفر یک روزه رئیش پژوهش و برنامه ریزی کمیته امداد به استان سمنان-99/03/25 21
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.