خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10

خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ جواد تویه درواری کارآفرین کمیته امداد روستای تویه دروار امیرآباد، استان سمنان توانسته با دریافت تسهیلات اشتغال زایی و تخصص بر این حرفه به عنوان تنها منبت کار منطقه خود معرفی و شناخته شود. عکاس: روابط عمومی
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 11
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 9
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 8
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 6
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 5
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 4
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 3
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 2
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 1
خودنمایی هنر منبت‌کاری کارآفرین امیرآبادی بر صنعت مبل ایران-99/03/10 7
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.