دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01 تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۹ عیسی بابایی، مدیر کل کمیته امدادگلستان از خبرگزاری تسنیم استان بازدید بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.