آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی با مشارکت کمیته امداددر پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان

آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی با مشارکت کمیته امداددر پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان با حضور مدیر کل، معاون مشارکت، رئیس اداره مراکز نیکوکاری، رئیس اداره کمیته امداد شهرستان سمنان بین نیازمندان توزیع شد. ۳۵۰ میلیون تومان از مجموع بسته های تهیه شده آستان قدس رضوی توسط مراکز نیکوکاری استان سمنان تهیه شده است. عکاس: امیر حسین کاشی منش
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 15
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 14
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 13
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 12
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 11
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 10
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 9
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 6
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 4
آیین توزیع پنج هزار بسته حمایتی آستان قدس رضوی در پی رزمایش همدلی و کمک مومنانه در حسینیه سپاه استان سمنان-99/02/27 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.