تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25

تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان با دریافت تسهیلات اشتغال زایی با دستانی پر توان اقدان به تئلید ادوات موسیقی کرده است. عکاس: امیر حسین کاشی منش
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 11
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 10
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 9
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 7
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 6
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 18
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 17
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 16
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 15
تولید ادوات موسیقی توسط کارآفرین کمیته امداد شهرستان سمنان-99/02/25 14
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.