دکمه موبایل منو

فهرست اخبار

پرداخت 3.7 میلیارد تومان وام به نیازمندان سمنانی
سه میلیارد و 768 میلیون تومان وام به هزار و 197 نفر از مددجویان تحت حمایت و نیازمندان استان سمنان در هفت‌ماهه نخست امسال پرداخت شد.
پرداخت 3.2 میلیارد تومان هزینه‌های درمانی مددجویان سمنانی
در هفت‌ماهه نخست امسال برای ارائه 18 هزار خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان سه میلیارد و 250 میلیون تومان هزینه شده...
49 وانت به مددجویان سمنانی تحویل داده شد
49 خودروی وانت نیسان بااعتبار یک میلیارد و 715 میلیون تومان در هشت‌ماهه نخست امسال به مددجویان کمیته امداد استان سمنان تحویل داده شد.
ایجاد 742 فرصت شغلی برای مددجویان سمنانی
در هشت‌ماهه نخست امسال 742 فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان ایجادشده است.
مشارکت 2.5 میلیارد تومانی سمنانی‌ها در پرداخت زکات
مردم استان سمنان در هفت‌ماهه نخست امسال دو میلیارد و 530 میلیون تومان زکات پرداخت کردند که صرف کمک به فقرا و پروژهای عام المنفعه شد.
ارائه آموزش‌های مهارتی به 2 هزار مددجوی سمنانی
دو هزار و 442 مددجو کمیته استان سمنان در هشت ماه نخست امسال در دوره های آموزش مهارت های شغلی و فنی و حرفه ای شرکت کردند.
کمک یک میلیارد تومانی مردم سمنان به زلزله‌زدگان کرمانشاه
مردم استان سمنان یک میلیارد و 75 میلیون تومان از طریق کمیته امداد به زلزله‌زدگان کرمانشاه کمک کردند.
41 خانوار مددجوی سمنانی صاحب‌خانه شدند
41 واحد مسکونی با اعتبار 406 میلیون تومان در هفت ماهه نخست امسال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان تحویل داده شد.
کمک 656 میلیون تومانی مردم سمنان به دانش‌آموزان نیازمند
مردم استان سمنان در دو مرحله جشن عاطفه‌ها 656 میلیون تومان به دانش‌آموزان نیازمند کمک کردند.
پرداخت 1.6میلیارد تومان مستمری به نیازمندان استان سمنان
طی پنج ماهه نخست امسال، 460 میلیون تومان در قالب کمک موردی به هزار و 400 نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند استان سمنان پرداخت شد.